Pierwsze miejsce dla Collage Max w konkursie produkt DlaZdrowia 2008 Brązowa pieczęć natury 2006 w kategorii najlepszy kosmetyk naturalny

REGULAMIN

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy firmy AAG Sp. z o.o., znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://aagcollagen.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym http://aagcollagen.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez AAG Sp. z o.o. na stronach sklepu internetowego.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, AAG Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je AAG Sp. z o.o., opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na AAG Sp. z o.o.

GWARANCJE I REKLAMACJE

10. Towary oferowane w sklepie internetowym http://aagcollagen.pl są objęte gwarancją producenta.

11. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z AAG Sp. z o.o.

12. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).